Print »

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos anoniminės apklausos anketa 2017 m.

Siekdamas didinti ūkio subjektams teikiamų konsultacijų efektyvumą ir kokybę, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos parengė anoniminės apklausos anketą. Apklausos anketoje pateikiama 14 klausimų, kuriuose per keletą minučių prašome įvertinti Departamento specialistų konsultavimo veiklos efektyvumą ir interneto tinklapyje skelbiamos informacijos aktualumą.

 

Atsakymas 00
* 1. Kurio sektoriaus atstovas Jūs esate:

* 2. Į Departamentą kreipėtės vienu ar keliais iš nurodytų klausimų:

* 3. Į Departamentą kreipėtės (paprastai kreipiatės) vienu ar keliais iš nurodytų būdų:
* 4. Ar Jums buvo suteiktas atsakymas į Departamento kompetencijai priskirtą Jums rūpimą klausimą:
* 5. Kaip vertinate suteiktos informacijos išsamumą:
* 6. Kaip vertinate informacijos suteikimo/ klausimų išsprendimo/ dokumentų išdavimo operatyvumą:
* 7. Kaip vertinate Departamento specialistų aptarnavimo kokybę, elgesį ir bendravimą:
* 8. Ar pirmaisiais veiklos metai (prieš pradedant/ pradėjus veiklą) iš Departamento gauta informacija buvo naudinga:
* 9. Departamento interneto svetainėje Jums aktualiausia informacija:

* 10. Kaip vertinate Departamento interneto svetainėje pateikiamos informacijos išsamumą ir aktualumą:
* 12. Ar prireikus, per pirmuosius veiklos metus, Jums buvo suteikta naudinga konsultacija iš Departamento?
* 13. Ar pirmaisiais veiklos metais Departamentas Jums taikė poveikio priemones (pažymėjimo galiojimo sustabdymas, panaikinimas)?

Netsakyta

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.