Print »

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos anoniminės apklausos anketa 2017 m.

Siekdamas didinti ūkio subjektams teikiamų konsultacijų efektyvumą ir kokybę, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos parengė anoniminės apklausos anketą. Apklausos anketoje pateikiama 14 klausimų, kuriuose per keletą minučių prašome įvertinti Departamento specialistų konsultavimo veiklos efektyvumą ir interneto tinklapyje skelbiamos informacijos aktualumą.

 

Atsakymas 00
* 1. Kurio sektoriaus atstovas Jūs esate:

* 2. Į Departamentą kreipėtės vienu ar keliais iš nurodytų klausimų:

* 3. Į Departamentą kreipėtės (paprastai kreipiatės) vienu ar keliais iš nurodytų būdų:
* 4. Ar Jums buvo suteiktas atsakymas į Departamento kompetencijai priskirtą Jums rūpimą klausimą:
* 5. Kaip vertinate suteiktos informacijos išsamumą:
* 6. Kaip vertinate informacijos suteikimo/ klausimų išsprendimo/ dokumentų išdavimo operatyvumą:
* 7. Kaip vertinate Departamento specialistų aptarnavimo kokybę, elgesį ir bendravimą:
* 8. Ar pirmaisiais veiklos metai (prieš pradedant/ pradėjus veiklą) iš Departamento gauta informacija buvo naudinga:
* 9. Departamento interneto svetainėje Jums aktualiausia informacija:

* 10. Kaip vertinate Departamento interneto svetainėje pateikiamos informacijos išsamumą ir aktualumą:
* 12. Ar prireikus, per pirmuosius veiklos metus, Jums buvo suteikta naudinga konsultacija iš Departamento?
* 13. Ar pirmaisiais veiklos metais Departamentas Jums taikė poveikio priemones (pažymėjimo galiojimo sustabdymas, panaikinimas)?

Netsakyta

 

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad iki sausio 29 d. 17 val. nesulaukęs oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, naikina kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimo galiojimą. Įmonės vadovė Eglė Lenkovičienė ir akcininkas Paulius Jasaitis 5 metus nebegalės verstis kelionių organizavimu. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, negaudamas oficialių duomenų, reikalingų patikrinti, ar įmonės draudimo suma yra pakankama, ir nutrūkus bendravimui su „Travelonline Baltics“ vadove Egle Lenkovičiene ir akcininku Pauliumi Jasaičiu, perduoda visą surinktą informaciją teisėsaugai. 

plačiau

Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad laikinai sustabdytas kelionių organizatoriaus „Travelonline Baltics“ pažymėjimas. Iki š.m. sausio 29 d. šis kelionių operatorius turi pateikti duomenis, reikalingus patikrinti, ar jo turima draudimo suma yra pakankama. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.