Print »

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos anoniminės apklausos anketa 2017 m.

Siekdamas didinti ūkio subjektams teikiamų konsultacijų efektyvumą ir kokybę, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos parengė anoniminės apklausos anketą. Apklausos anketoje pateikiama 14 klausimų, kuriuose per keletą minučių prašome įvertinti Departamento specialistų konsultavimo veiklos efektyvumą ir interneto tinklapyje skelbiamos informacijos aktualumą.

 

Atsakymas 00
* 1. Kurio sektoriaus atstovas Jūs esate:

* 2. Į Departamentą kreipėtės vienu ar keliais iš nurodytų klausimų:

* 3. Į Departamentą kreipėtės (paprastai kreipiatės) vienu ar keliais iš nurodytų būdų:
* 4. Ar Jums buvo suteiktas atsakymas į Departamento kompetencijai priskirtą Jums rūpimą klausimą:
* 5. Kaip vertinate suteiktos informacijos išsamumą:
* 6. Kaip vertinate informacijos suteikimo/ klausimų išsprendimo/ dokumentų išdavimo operatyvumą:
* 7. Kaip vertinate Departamento specialistų aptarnavimo kokybę, elgesį ir bendravimą:
* 8. Ar pirmaisiais veiklos metai (prieš pradedant/ pradėjus veiklą) iš Departamento gauta informacija buvo naudinga:
* 9. Departamento interneto svetainėje Jums aktualiausia informacija:

* 10. Kaip vertinate Departamento interneto svetainėje pateikiamos informacijos išsamumą ir aktualumą:
* 12. Ar prireikus, per pirmuosius veiklos metus, Jums buvo suteikta naudinga konsultacija iš Departamento?
* 13. Ar pirmaisiais veiklos metais Departamentas Jums taikė poveikio priemones (pažymėjimo galiojimo sustabdymas, panaikinimas)?

Netsakyta

 


 Kviečiame Lietuvos turizmo specialistus dalyvauti Valstybinio turizmo departamento organizuojamose tarptautinėse turizmo parodose ir renginiuose, skirtuose Lietuvos turizmo galimybių, apimančių gamtos ir kultūros paveldo populiarinimą, pristatymui.

Tarptautinės turizmo parodos ir renginiai bus surengti siekiant tikslo, nustatyto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778 – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, įgyvendinant remiamą veiklą – nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodarą.
 

plačiau


Kviečiame Lietuvos turizmo specialistus dalyvauti Valstybinio turizmo departamento organizuojamose tarptautinėse turizmo parodose ir renginiuose, skirtuose Lietuvos turizmo galimybių, apimančių gamtos ir kultūros paveldo populiarinimą, pristatymui.

Tarptautinės turizmo parodos ir renginiai bus surengti siekiant tikslo, nustatyto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778 – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, įgyvendinant remiamą veiklą – nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodarą.
 

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas informuoja, kad Užsienio reikalų ministerijos svetainėje bėgančia eilute teikiama rekomendacija  nevykti oro transportu į Šarm el Šeichą ir kitus Sinajaus pusiasalio oro uostus.

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.