Print »  

Gidams – nauji pažymėjimai

2017-08-31

Ekskursijas Lietuvoje vedantys gidai jau segi naujus pažymėjimus. Pirmuosius 100 naujos kartos gidų pažymėjimų Turizmo departamentas išdavė vasaros pabaigoje. Jie yra plastikiniai, panašūs į asmens identifikavimo dokumentus, modernūs ir patogesni naudoti. 

„Gido profesiją Lietuvoje reglamentuoja Turizmo įstatymas, ir gido paslaugas mūsų šalyje gali teikti tik Turizmo departamento išduotą pažymėjimą turintys asmenys. Gidai yra Lietuvos balsas ir veidas, nuo jų labai priklauso, kokį pirmąjį įspūdį apie mūsų šalį susidarys turistai. Bendromis jėgomis ieškome kuo modernesnių sprendimų palengvinti jų darbą”, - tvirtina gidų veiklą koordinuojanti Turizmo departamento Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Laura Bieliauskienė.

Pasak jos,visi anksčiau išduoti gidų pažymėjimai galioja ir galios - jų pasikeisti gidams neprivalu. Tačiau jei gidai pageidauja gauti naujos formos gido pažymėjimus, tuomet reikia Turizmo departamentui pateikti prašymą, asmens nuotrauką (skaitmeniniu formatu) bei dokumentą, patvirtinantį sumokėtą valstybinę rinkliavą (rinkliavos dydis už gido pažymėjimą yra nepasikeitęs -18 Eur).

Kita naujovė, aktuali gidams, - pakoreguotas Muziejų, gamtos ir kultūros paveldo objektų ir vietovių, kuriose ekskursijos galimos tiks su gidu, turinčiu gido pažymėjimą, sąrašas. Į jį įtraukti du nauji objektai  - Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia bei Rasų kapinės Vilniaus mieste, o išbraukti nacionaliniai parkai ir  muziejai.

„Sąrašą keitėme po tarpinstitucinių susitikimų su gidus bei turizmo informacijos centrus vienijančiomis organizacijomis, Kultūros ir Aplinkos ministerijomis bei Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Pavyzdžiui, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią bei Rasų kapines Vilniaus mieste įtraukėme kaip naujus objektus, nes jie sulaukia išskirtinio turistų dėmesio, todėl juose turime užtikrinti aiškią, teisingą, tikslią bei kokybišką informaciją“, - aiškina L.Bieliauskienė.

Gidai būtini ir ekskursijose po Vilniaus, Kėdainių, Kauno ir Klaipėdos miestų senamiesčius.

Šiuo metu pagal Turizmo įstatymą gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir išlaikiusiems praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.

 

Kiekvienais metais į Turizmo departamentą kreipiasi apie 250 asmenų dėl kvalifikacijos pripažinimo bei gido pažymėjimų išdavimo. Viso Lietuvoje šiuo metu yra daugiau nei 4 tūkst. gidų. 
 Kviečiame Lietuvos turizmo specialistus dalyvauti Valstybinio turizmo departamento organizuojamose tarptautinėse turizmo parodose ir renginiuose, skirtuose Lietuvos turizmo galimybių, apimančių gamtos ir kultūros paveldo populiarinimą, pristatymui.

Tarptautinės turizmo parodos ir renginiai bus surengti siekiant tikslo, nustatyto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778 – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, įgyvendinant remiamą veiklą – nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodarą.
 

plačiau


Kviečiame Lietuvos turizmo specialistus dalyvauti Valstybinio turizmo departamento organizuojamose tarptautinėse turizmo parodose ir renginiuose, skirtuose Lietuvos turizmo galimybių, apimančių gamtos ir kultūros paveldo populiarinimą, pristatymui.

Tarptautinės turizmo parodos ir renginiai bus surengti siekiant tikslo, nustatyto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778 – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, įgyvendinant remiamą veiklą – nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodarą.
 

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas informuoja, kad Užsienio reikalų ministerijos svetainėje bėgančia eilute teikiama rekomendacija  nevykti oro transportu į Šarm el Šeichą ir kitus Sinajaus pusiasalio oro uostus.

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.