Print »  

Informacija kelionių organizatoriams dėl teisės aktų pasikeitimų įsigaliojimo nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

2015-09-25 , Atnaujinta 2015-09-30 00:00

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

1. Sugriežtinti reikalavimai kelionių organizatoriaus vadovo ir juridinio asmens dalyvio, turinčio juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime reputacijai (Turizmo įstatymo 4 str. 5 d.)

2. Padidinti išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiai bei sumažintas vietinio turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis (Turizmo įstatymo 8 str. 3, 4 d.):

1) ne mažesnė kaip 3 tūkstančiai eurų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;

2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 200 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

Kelionių organizatorius, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių vykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

1) 3 tūkstančiai eurų, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;

2) 50 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) 200 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.

3. Pasikeitė išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio skaičiavimas, nustatant, kad kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais apskaičiuojama pagal planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumas per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis (Turizmo įstatymo 8 str. 3 d. 2 ir 3 p.).

4. Visais atvejais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė už kelionių organizatoriaus prisiimtų įsipareigojimų sumą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas, tarp jų ir dar neįvykdytas, turizmo paslaugų teikimo sutartis (Įstatymo 8 str. 6 dalis).

5. Nustatyta kelionių organizatoriui prievolė, pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, Departamentui pateikti informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, įskaitant informaciją apie finansinę būklę, pateikiant metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) ir planuojamų ateinančių keturių ketvirčių įplaukų sumų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis deklaraciją, kurios formą tvirtina Departamentas (Turizmo įstatymo 7 str. 9 d. 4 p.).

6. Nustatyta prievolė per vieną dieną kreiptis dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimo tais atvejais, kai prievolių įvykdymo suma tampa mažesnė už planuojamų keturių ketvirčių įplaukų sumą. (Įstatymo 8 str. 7 d.) bei tai, kad nuo to momento, kai kelionių organizatorius kreipiasi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo, iki tol, kol patikslintas prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas bus pateiktas Departamentui, kelionių organizatorius neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams ir vartotojams (Turizmo įstatymo 8 str. 8 d.).

7. Išplėstos Departamento funkcijos, pavedant Departamentui vykdyti kelionių organizatorių kontrolę (įskaitant finansinę) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. (Turizmo įstatymo 16 str. 1 d. 7 p.).

8. Nustatyta, kad kelionių organizatoriai iki 2015 gruodžio 15 d. privalo patikslinti turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal naujus reikalavimus ir pateikti Departamentui prievolių įvykdymą patvirtinantį dokumentą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  KO turi užtikrinti, kad draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija galioja nuo pirmos kelionių organizatoriaus veiklos dienos.

Prašome susipažinti su naujomis Turizmo įstatymo nuostatomis ir pasirengti tinkamam jų įgyvendinimui.

Pažymime, kad yra priimtas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172-30, 172-31 ir 247-12 straipsniais ir 224, 259-1 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-07-03, Nr. 2015-10773), kuris įsigalioja 2015-11-01, ir kuriame nustatyta, kad Turizmo įstatyme nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas ar Departamento pareigūnams teisėtų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas - užtraukia baudą kelionių organizatoriui - fiziniam asmeniui ar kelionių organizatoriaus - juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 4, 41, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1723:

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 17230, 17231 ir

24712 straipsniais ir  224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1873
Kviečiame Lietuvos turizmo specialistus dalyvauti Valstybinio turizmo departamento organizuojamose tarptautinėse turizmo parodose ir renginiuose, skirtuose Lietuvos turizmo galimybių, apimančių gamtos ir kultūros paveldo populiarinimą, pristatymui.

Tarptautinės turizmo parodos ir renginiai bus surengti siekiant tikslo, nustatyto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4-778 – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, įgyvendinant remiamą veiklą – nacionalinių turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių kultūros ir gamtos paveldo objektus, rinkodarą.
 

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas informuoja, kad Užsienio reikalų ministerijos svetainėje bėgančia eilute teikiama rekomendacija  nevykti oro transportu į Šarm el Šeichą ir kitus Sinajaus pusiasalio oro uostus.

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) rugpjūčio 25 d. kreipėsi į draudimo bendrovę „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (toliau – BTA), reikalaudamas išmokėti draudimo išmokas turistams, patyrusiems nuostolių dėl kelionių organizatoriaus UAB „Voyage-Voyage“ nemokumo.

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.