Print »  

INFORMACIJA TURISTAMS. Dėl UAB „Freshtravel“ turistų pretenzijų pateikimo tvarkos, kelionių organizatoriui esant nemokiam

2014-11-17

Departamentas turistus ir UAB „Freshtravel“ agentus informuoja apie pretenzijų UAB „Freshtravel“ pateikimo tvarką.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (Departamentas) informuoja, kad 2014 m. lapkričio 14 d. po pietų gautas UAB „Freshtravel“ pranešimas dėl kelionių organizatoriaus nemokumo.

2014 m. lapkričio 14 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V - 256 sustabdytas UAB „Freshtravel“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 13769, išduoto 2014-03-24, galiojimas.

Visi turistų prašymai bus renkami 3 mėn. Prašymai bus tenkinami bei draudimo lėšos paskirstomos proporcingai pareikštų reikalavimų dydžiui, nepriklausomai nuo prašymo dėl nuostolių kompensavimo pateikimo datos. Apie konkrečius kompensacijų dydžius Departamentas skelbs atskirai, įvertinęs visų nukentėjusių turistų patirtų nuostolių mastą.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus dėl kompensavimo iš draudimo lėšų gali teikti tik tie turistai, kurie įsigijo organizuotas turistines keliones. Draudimo procedūra negali būti taikoma išlaidų, patirtų įsigijus ne kelionės paketą, o vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.). Asmenys, įsigiję tik vieną paslaugą, turi teisę dėl įmokėtų pinigų grąžinimo pareikšti kreditorinius reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

Visi kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ turistai, kurie yra sudarę su kelionių organizatoriumi turizmo paslaugų teikimo sutartis, tačiau jiems nuo 2014-11-14 nesuteikiamos sutartyse numatytos turizmo paslaugos (kelionė visiškai neįvyko / neįvyks) prašymus dėl pinigų grąžinimo turi pateikti:

·         per kelionių agentūras (kelionių pardavimo agentus), jeigu kelionė įsigyta būtent per šiuos tarpininkus;

·         tiesiogiai Departamentui, tik jei kelionė įsigyta tiesiai iš UAB „Freshtravel“;


Turistams, keliones įsigijusiems per grupinio apsipirkimo portalus (beta.lt, grupinis.lt), pretenzijas dėl nuostolių atlyginimo reikėtų pateikti kreipiantis į UAB „Cherry Media LT“. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis pagalba@grupinis.lt ir pagalba@beta.lt, tel. +370 5 2073000.

Pažymime, kad turistai pretenziją turi teikti tik VIENĄ KARTĄ, t.y. pretenziją teikia tik per kelionių agentūrą arba tik per Departamentą, du kartus tos pačios pretenzijos teikti NEREIKIA. 


Rekomenduojamą prašymo formą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.


Prašyme
turistai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis; asmens kodą; pinigų sumą, įmokėtą kelionių organizatoriui; turisto asmeninę banko sąskaitą, ar kitą banko sąskaitą (nurodant banko sąskaitos savininko rekvizitus) į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus; kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje). Prašymas turi būti pasirašytas.


Prie prašymo būtina pridėti turizmo paslaugų teikimo sutartį, pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitų originalai arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos), kitus dokumentus, patvirtinančius turizmo paslaugų įsigijimo faktą iš UAB „Freshtravel“ (jeigu kelionių organizatorius ar kelionių agentūra nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei), teismo sprendimo kopiją (atvejais, kai Lietuvos Respublikos teismai priteisė UAB „Freshtravel“ turistams turtinius nuostolius, susidariusius dėl to, kad kelionių organizatorius neįvykdė ar negalėjo įvykdyti savo prievolių (arba įvykdė ne visas prievoles)). Departamentui turi būti pateikiamas vienas prašymo bei kitų pridedamų dokumentų egzempliorius.   


Pažymime, kad neturtinė žala iš draudimo kompanijos nebus kompensuojama. Dėl neturtinės žalos atlyginimo reikėtų kreiptis tiesiai į teismą.


Jeigu kelionė įsigyta ne per kelionių pardavimo agentą, o tiesiogiai iš UAB „Freshtravel“, prašymus ir kitus dokumentus
rekomenduojama siųsti registruotu paštu, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius. Prašymų nereikia papildomai siųsti nei elektroniniu paštu ar faksu, nei pakartotinai pristatyti asmeniškai.


Informacija kelionių agentams, tarpininkavusiems parduodant UAB „Freshtravel“ organizuotas keliones


Departamentas informuoja, kad UAB „Freshtravel“ kelionių agentai, siųsdami Departamentui turistų prašymus dėl UAB „Freshtravel“ neįvykdytų (nepilnai įvykdytų) kelionių ir nuostolių atlyginimo, turi pridėti savo įmonės oficialų raštą (lydraštį). 


Lydraštyje turėtų būti nurodytas bendras Jūsų gautų UAB „Freshtravel“ turistų prašymų skaičius bei detalizuojama informacija apie kiekvieną prašymą, t.y.:

1.      Turisto, pateikusio prašymą, vardas ir pavardė.
2.      Turizmo paslaugų teikimo sutarties data ir Nr.
3.      Kelionės data (laikotarpis).
4.      Kelionės kaina.

5.      Negautų paslaugų dalis (ar kelionė visiškai neįvyko, ar nesuteikta tik dalis paslaugų, įvardinant aiškiai kokių paslaugų).

6.      Suma, kurią Jūsų kelionių agentūra pervedė UAB „Freshtravel“.
7.      Komisinio atlyginimo dydis.

8.      Kelionės agento atstovo, galinčio teikti informaciją dėl dokumentų patikslinimo ir kt. klausimais, kontaktai.


Pasirašytus, antspauduotus lydraščius prašome siųsti kartu su pridedamais prašymais Departamentui.

Taip pat informuojame, kad Departamentui turi būti siunčiami turistų prašymai su pridedamų dokumentų originalais (kelionės sutartis, apmokėjimą už kelionę patvirtinantys dokumentai, t.y. mokėjimo kvitai, arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos, kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai).


Departamentas, atsižvelgdamas į nukentėjusių turistų skaičių bei dokumentų apimtis, prašo visus UAB „Freshtravel“ kelionių pardavimo agentus geranoriškai suteikti besikreipiantiems turistams būtiną informaciją bei atidžiai patikrinti priimamus dokumentus.


Surinkęs turistų pretenzijas, Departamentas inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo. UAB „Freshtravel“ veikla apdrausta „Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group" Lietuvos filiale, Laidavimo draudimo poliso Nr.
19040/8000029, galioja nuo 2014-04-14 iki 2015-04-14, draudimo suma 350 000 Lt, ERGO draudimas Nr. 741-100663, galioja nuo 2014-10-01 iki 2015-09-30, draudimo suma 350 000 Lt (Draudimas). Draudimo sumos lėšų dalis panaudota 2014-11-14–2014-11-15 vykdytiems skrydžiams, kuriais turistai grąžinti į Lietuvą, apmokėti bei kitoms UAB „Freshtravel“ neapmokėtoms sumoms, susijusioms su turistų gelbėjimu iš neteisėto sulaikymo Egipto viešbučiuose, padengti.


Atkreipiame dėmesį, kad iniciavus minėtą procedūrą draudžiamaisiais įvykiais būtų laikomi atvejai, kuomet turistai įsigijo organizuotą turistinę kelionę. Ši procedūra nebūtų taikoma išlaidų, patirtų įsigijus vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.).


Pažymime, kad faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į Departamento, o į draudimo bendrovės kompetenciją.


Telefonai pasiteiravimui:
Silvija Vencevičienė   8 70 664 985
Daiva Gerybaitė 8 70 664 932

Informacija bus nuolat atnaujinama oficialiame Departamento tinklapyje
www.tourism.ltBalio saloje lapkričio 25 d. išsiveržė Agung ugnikalnis - Užsienio Reikalų ministerija pataria laikytis 10 km atstumu nuo ugnikalnio kraterio. Šiuo metu išsiveržimas likusioje salos dalyje pavojaus sveikatai nekelia, tačiau situacija gali nenuspėjamai keistis.  

plačiau

 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informuoja, kad Madagaskare užfiksuoti maro atvejai. Plačiau

plačiau

75 – tiek teisės aktų reikalavimų neatitinkančių apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų Lietuvoje nustatė Turizmo departamento specialistai patikros vasarą metu.

plačiau

Informuojame, kad UAB „Atostogos ir informacija” siūlo organizuotas turistines keliones socialiniame tinkle „Facebook“ ir interneto svetainėse www.atostogos.info, www.manoatostogos.com, www.yoursvacations.com, www.mivacaciones.com, neturėdama Turizmo departamento išduoto kelionių organizatoriaus pažymėjimo.  

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.