Print »  

Bendroji informacija gidams

Atnaujinta 2018-08-13 08:08

Asmuo, norintis įgyti gido kvalifikaciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti išklausęs ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir būti išlaikęs praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.

Norint gauti gido pažymėjimą, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) reikia pateikti:

1. Užpildytą Departamento nustatytos formos prašymą (forma DOC formatu, forma PDF formatu);
2. Aukštojo mokslo diplomo kopiją;
3. Gidų rengimo kurso baigimo pažymėjimo kopiją arba pažymą apie išlaikytus teorinį ir praktinį gidų rengimo kurso egzaminus;
4. Dokumentinę nuotrauką (skaitmeniniu formatu arba skenuotą); 
     
Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai dokumentinėms nuotraukoms nustatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens  dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo”. 
 
5. Dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos sumokėjimą (apmokėjimo kvito kopiją). 

Valstybės rinkliavos už gido pažymėjimą rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS
5811
ĮMOKOS PAVADINIMAS
Valstybinė rinkliava
GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA
LT24 7300 0101 1239 4300
BANKAS
Swedbank
BANKO KODAS
73000
SUMA
18 Eur

 

Prašymas ir pridedami dokumentai dėl gido pažymėjimo gavimo  pateikiami per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt / elena.navickaite-zalieckiene@tourism.lt 

Vadovaudamasis Turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir Gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto VTD direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-136 (toliau – Aprašas), nuostatomis, Departamentas siekdamas tikslo informuoti vartotojus apie fizinius asmenis, turinčius gido pažymėjimą ir ekskursijų metu teikiančius specialią informaciją apie lankomus  objektus ar vietoves, interneto svetainėje www.tourism.lt  viešai skelbia  šių asmenų duomenis: vardą, pavardę, gido pažymėjimo išdavimo datą, numerį, suteiktą gido kategoriją, užsienio kalbas, kuriomis vedamos ekskursijos.

Gidų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. spalio 27 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-195 patvirtintomis Gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklėmis.

Sprendimas dėl atitikties gido profesinės kvalifikacijos reikalavimams ir gido pažymėjimo išdavimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

 


Informaciją teikia:

Gido pažymėjimo gavimo ir atsiėmimo klausimais:  

Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė, tel. 8 706 64971, el. p. elena.navickaite-zalieckiene@tourism.lt.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.