Print »  

Bendroji informacija neklasifikuojamiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Atnaujinta 2017-07-12 10:07

Neklasifikuojami apgyvendinimo paslaugų teikėjai, prieš pradėdami savo veiklą, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos nustatytos formos pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą.

Prie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų pagal galiojančius turizmo srities teisės aktus priskiriamos:

  • Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga
  • Kaimo turizmo paslauga
  • Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga
  • Nakvynės ir pusryčių paslauga
  • Poilsio namų apgyvendinimo paslauga 
  • Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga
  • Turistinės stovyklos paslauga
Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą, yra teikiamas pagal Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2014 m. spalio 28d. įsakymu Nr. V-222 patvirtintą formą VTD-A2 „Pranešimas apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą“. Šioje formoje apgyvendinimo paslaugų teikėjas, privalo pažymėti tik vieną apgyvendinimo paslaugų rūšį, kurią teikia.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą.

Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kurių savivaldybių institucijų išduotų atitinkamų paslaugų teikimo pažymėjimų galiojimo terminas nėra pasibaigęs, pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formą Valstybiniam turizmo departamentui pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybinė rinkliava teisės aktais nenustatyta.

Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos teikiamas per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt arba elektroniniu paštu vtd@tourism.lt / silvija.venceviciene@tourism.lt .
 
Informaciją teikia: Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Silvija Vencevičienė, tel. 8 706 64985, el. p. silvija.venceviciene@tourism.lt  
Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.