Valstybinio turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos yra likviduotas ir nuo 2019 m. sausio 1 dienos veiklos nevykdo.

Turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiurą (kelionių organizatorių pažymėjimų bei gido pažymėjimų išdavimas, apgyvendinimo paslaugų teikimas) atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Viešoji istaiga "Keliauk Lietuvoje" vykdo šalies turizmo rinkodarą tiek užsienyje, tiek Lietuvoje.

Turizmo infrastruktūros vystymo ir turizmo politikos klausimai - Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Print »  

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Atnaujinta 2018-10-23 08:10

  Bendrieji teisės aktai, taikomi visoms priežiūros sritims

 1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (įsigaliojo 2018-07-17)
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
 3. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas
 4. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas
 5. Nurodymas dėl tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūros
 6. Asmenų konsultavimo Valstybiniame turizmo departamente tvarkos aprašas
 7. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybiniame turizmo departamente taisyklės
 8. Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, tvarkos aprašas

Kelionių organizavimo paslaugų teisinis reglamentavimas

 1. Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašas 
 2. Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinės sąlygos (nuo 2018-08-07)
 3. Standartinės informacijos teikimo formos (nuo 2018-08-07)
 4. Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklės 
 5. Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikos valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašas
 6. Įplaukų lentelės forma
 7. Finansų įstaigos garantijos pavyzdinė forma 
 8. Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas 
 9. Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatai
 10. Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas  
 11. Kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašas
 12. Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas
 13. Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašas 

Apgyvendinimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų klasifikavimo teisinis reglamentavimas

 1. Apgyvendinimo rūšių aprašas
 2. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašas
 3. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija
 4. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų  sąrašas
 5. Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašas
 6. Viešbučių klasifikavimo reikalavimai
 7. Svečių namų ir motelių klasifikavimo reikalavimai
 8. Kempingų klasifikavimo reikalavimai 
 9. Higienos norma HN 118:2011
 10. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo, pažymėjimų išdavimo ir veiklos teisinis reglamentavimas

 

 1. Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas 
 2. Gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklės
 3. Gidų kursų pavyzdinė programa 
 4. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas
 5. Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatai 
 6. Gidų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėtis
 7. Gido pažymėjimo forma
 8. Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas

 

Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarka

 1. Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarka

 

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.