Print »  

Kelionių organizatoriai

Atnaujinta 2018-10-15 17:10

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos ataskaita

Duomenis teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamento) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą (toliau – KO).

1) kelionių organizatoriai, kurie vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

2) kelionių organizatoriai, kurie nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

            Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos ataskaita, nustatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punkte, patvirtinta Departamento likvidacinės komisijos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. V-171, kuriuo kartu su formomis patvirtinta ir Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės.

Naujos AT01 ir AT02 ataskaitų formos (toliau - Ataskaita) yra naudojamos kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymui, kuris reglamentuotas Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikos valdymo priemonių taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Departamento likvidacinės komisijos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. V-172.

Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės.

AT01 forma „Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento – juridinio asmens – ataskaita“ (2018 m. III ketv.)

AT02 forma „Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento - fizinio asmens – ataskaita“ (2018 m. III ketv.)

 

Kelionių organizatorius, vykdantis išvykstamojo turizmo veiklą pildo ataskaitos AT01 formos 1-7 lapus. Užpildyta Ataskaita Departamentui teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@tourism.lt dviem privalomais formatais:

1) užpildyta „Microsoft Office Excel“ formatu;

2) skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu.

Teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

Klausimus dėl Ataskaitos teikimo ir pildymo galima teikti el. paštu prieziura@tourism.lt

 

 Pastaba.    Už 2018 m. III ketvirtį išimtinais atvejais dar bus priimamos ir senos formos deklaracijos: 

Kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2018-09-30 (Excel byla).

Kelionių organizatoriaus (fizinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2018-09-30 (Excel byla).

Pildymo instrukcija kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūros deklaracijos. 

 

Ataskaita (senos formos deklaracija) už 2018 m. III ketvirtį turi būti pateikta iki 2018 m. spalio 26 d. imtinai.  

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Departamentas sustabdo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą 10 darbo dienų. Nepateikus Ataskaitos per šį terminą, Departamentas panaikina kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą.

Už neteisingos informacijos pateikimą kelionių organizatoriui gali būti taikoma nuobauda numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje. 

 

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimas 

          Nuo 2016-01-08  kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, pateikdamas Departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu turi pateikti užpildytą Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelę, kurios forma patvirtinta Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3 ir nustatyta Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. sausio 1 d.

Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma.

 

 

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas, naudojamas atliekant patikrinimą

           Nuo 2016-05-25 įsigaliojo Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas, kurį Departamentas naudoja atlikdamas kelionių organizatoriaus veiklos patikrinimą. Pasinaudodamas šiame klausimyne pateiktais klausimais, kelionių organizatorius gali pats įsivertinti savo veiklos atitiktį Turizmo įstatymo nuostatoms.

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.