Print »  

Kelionių organizatoriai

Atnaujinta 2018-01-02 09:01

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracija

Duomenis teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamento) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą (toliau – KO).

            Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracija, patvirtinta Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1, (toliau - Deklaracija) yra nustatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 4 punkte bei naudojama KO veiklos rizikos veiksnių, kurie nustatyti Kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1319, vertinimui.

Departamentui KO teikia Deklaraciją pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų šiomis priemonėmis:
1) el. paštu prieziura@tourism.lt;
2) paštu;
3) tiesiogiai kreipdamiesi į Departamentą adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, 231 kabinetas.

Deklaracija turi būti pateikiama Departamentui tokiomis formomis:
1) užpildyta Excel byla el. paštu arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą;
2) atspausdinta ir pasirašyta Deklaracija teikiama paštu arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą.

Klausimus dėl Deklaracijos teikimo ir pildymo galima teikti el. paštu prieziura@tourism.lt
 

Kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2017-12-31 (Excel byla).

Kelionių organizatoriaus (fizinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2017-12-31 (Excel byla).

 

Pildymo instrukcija kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūros deklaracijos. 

 

Deklaracija už 2017 m. IV ketvirtį turi būti pateikta iki 2018 m. sausio 22 d. imtinai. 

Nuo 2017-01-01, įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui (toliau - ANK), už Deklaracijos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos kelionių organizatoriui gali būti taikoma nuobauda numatyta ANK 505 straipsnyje. 

 

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimas 

          Nuo 2016-01-08  kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, pateikdamas Departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu turi pateikti užpildytą Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelę, kurios forma patvirtinta Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3 ir nustatyta Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. sausio 1 d.

Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma.

 

 

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas, naudojamas atliekant patikrinimą

           Nuo 2016-05-25 įsigaliojo Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas, kurį Departamentas naudoja atlikdamas kelionių organizatoriaus veiklos patikrinimą. Pasinaudodamas šiame klausimyne pateiktais klausimais, kelionių organizatorius gali pats įsivertinti savo veiklos atitiktį Turizmo įstatymo nuostatoms.

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.